Comisii de specialitate

a) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat


- Brandusa Ion
- Pau Ion
- Draghici Doru
- Pirvu Grigore
- Stefan Petre

b) Comisia pentru invatamant, cultura, sanatate, protectie sociala, activitati sportive si agrement


- Girtan Marin
- Ungureanu Savu
- Croitoru Mihail - Gabriel

c) Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei si linistii publice a drepturilor cetatenilor, gospodarire comunala si protectia mediului


- Preduna Constantin
- Rotaru Gheorghe Mihai
- Pascu Anton

Read 7008 times

Cuvantul primarului

Este sarcina noastră principală de a implementa o strategie care vizează adaptarea permanentă la noile condiţii date de evoluţia comunităţii şi de a exploata oportunităţile oferite comunei noastre pentru dezvoltarea activităţilor economice pe plan local.

Savu Ciocîrlan

Contact

  primariaslatioara(@)yahoo.ro
  0249-431.790
  0249-431.790
Comuna Slatioara | Judetul Olt

sipoca